visites concertades 678 478 802
Reformes Integrals Pisos 50 m2 | Empresa Disseny i Interiorisme Barcelona
REFORMA INTEGRAL
50m²

Reforma Integral en pisos de 50 m2

Sensibilitat i cura de l'espai confereixen ALS Nostres Projectes el caràcter imprescindible per donar a un lloc tan especial l'encant que li correspon. Des de Tu7 volem despertar en Els nostres Clients emocions i records perque les persones que habitin o recorren un espai el facin Seu.
Entre les empreses de reformes a Barcelona, ​​Tu7 ens distingim per oferir alternatives de disseny ben cuidades per a una reforma integral. Si el teu espai està al voltant dels 50m ², explora el pressupost d'aquesta reforma i decideix entre les alternatives proposades.
PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
BÀSIC PLUS PREMIUM
Cantidad Ud. Treballs inclosos en l'oferta: Referència Preu unit. Preu total Referència Preu unit. Preu total Referència Preu unit. Preu total
1 Ud.

Enderroc i treballs previs
Mobiliari existent
Tabiqueria segons nova distribució.
Enrajolats i paviments de rentat.
Enrajolats i paviments de cuina.
Mobiliari de cuina.
Porta i finestres.
Sanitaris i aixetes.
Instal·lació elèctrica.
Trasllat a abocador autoritzat.

1.600,00 1.600,00 1.600,00


1
25
25
6
1
1
1


Ud.
M2.
M2.
M2.
Ud.
Ud.
Ud.

Cuina mesures aprox. 3x2 m2.
Mobiliari de cuina
Revozado de parets reglejat amb morter.
Enrajolats ceràmic de parets.
Paviment ceràmic.
Pica.
Aixeta monocomandament.
Col · locació electrodomèstics.
* No inclou electrodomèstics.


Mod. econòmic

PVP 15€/m2
PVP 15€/m2
Cata CB40-40
Cata CBA


990,00
12,00
50,00
50,00
116,00
67,00
120,00


990,00
300,00
1250,00
300,00
116,00
67,00
120,00


Mod. estandar

PVP 20€/m2
PVP 20€/m2
Cata RS1
Cata CMA


1150,00
12,00
55,00
55,00
120,00
98,00
120,00


1150,00
300,00
1375,00
330,00
120,00
98,00
120,00


Mod. luxe

PVP 25€/m2
PVP 25€/m2
Cata RS1
Marti arte


1300,00
12,00
60,00
60,00
120,00
110,00
120,00


1300,00
300,00
1500,00
360,00
120,00
110,00
120,00


25
20
4
1
1

1
1
1
1
1
1
1


M2.
M2.
M2.
Ud.
Ud.

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.

bany mesures aprox. 2x2 m2.
Revozado de parets reglejat amb morter
Enrajolat ceràmic de parets.
Paviment ceràmic.
"Moble baix 2 calaixos amb pica de 60 cm.
Amb mirall de 80x60 amb aplic halogen. "
Aixeta monocomandament
WC
Bidet
Aixeta Bidet
Banyera 170x70
Mampara 80 cms. Transparent vidre 5 cm.
Aixeta Banyera
ExtractorPVP 15€/m2.
PVP 15€/m2.
Serie Bari

Marti Rialto
Relax Ideal
Relax Ideal
Marti Rialto
Roca Contesa
Mod. 3050
Marti Rialto
S&P serie EDM80


12,00
50,00
50,00
390,00

73,00
190,00
103,00
73,00
203,00
260,00
80,00
75,00


300,00
1.000,00
200,00
390,00

73,00
190,00
103,00
73,00
203,00
260,00
80,00
75,00PVP 20€/m2.
PVP 20€/m2.
Serie Bari

Marti Granada
Relax Capri
Relax Capri
Marti Granada
Roca Contesa
Mod. 3050
Marti Eco
S&P serie EDM80


12,00
55,00
55,00
390,00

94,00
210,00
110,00
94,00
203,00
260,00
90,00
75,00


300,00
1.100,00
220,00
390,00

94,00
210,00
110,00
94,00
203,00
260,00
90,00
75,00PVP 25€/m2.
PVP 25€/m2.
Serie Bari

Marti Arte
Relax Compac
Relax Compac
Marti Arte
Roca Contesa
Mod. 3050
Marti Arte
S&P serie EDM80


12,00
60,00
60,00
390,00

97,00
320,00
150,00
97,00
203,00
260,00
130,00
75,00


300,00
1.200,00
240,00
390,00

97,00
320,00
150,00
97,00
203,00
260,00
130,00
75,00


45
50
45
50


M2.
M2.
M2.
M2.

Paviment general
Paviment general parquet AC4
Sòcol DM pintar.
Paviment general ceràmic
Sòcol ceràmic.


Quick Step GO


35,00
6,00


1.575,00
300,00
PVP 15€/m2.
PVP 6€/m2.
50,00
12,00
2.250,00
600,00
PVP 25€/m2.
PVP 9€/m2.
60,00
15,00
2.700,00
750,00


4


Ud.

Portes
Porta batent amb ferratges inclosos.


DM pintar


280,00


1.120,00


Haya, Roble, cerezo


330,00


1.320,00


Lacada


500,00


2.000,00


10


M2.

Falsos sostres
Col·locació de fals sostre de pladur a lavabo i cuina realitzat amb estructura metàl·lica de suportació. Inclou forats per col·locació il·luminació.


40,00


400,00


40,00


400,00


40,00


400,00


1


Ud.

Albanyileria
Ajudes d'albañileria en la formació de regates per a pas d'instal·lacions, col·locació de caixetins, caixes, claus encastades, etc. Neteja prou d'obra. Protecció d'escala en la càrrega i transport de material.


850,00


850,00


850,00


850,00


850,00


850,00


130


Ud.Ud.

Instal·lació elèctrica
Instal·lació elèctrica segons RBTE per donar subministrament a punts d'utilització. Inclou quadre elèctric per a una potència de 5,5 kW. Legalització de la instal·lació.
Plana Fabrega


3.000,008,00


3.000,00240,00


Simon 31


3.000,0012,00


3.000,00360,00


Niessen Zenit


3.000,0015,00


3.000,00450,00


1
1


Ud.
Ud.

Instal·lació fontaneria i sanejament.
Nova instal·lació d'aigua des connexió realitzada encastada en envà o per fals sostre a punts d'utilització. Xarxa de sanejament amb tub de PVC de secció 110 i 40 mm. Proves i verificació d'estanqueïtat.
Escalfador de gas 11 litres


900,00
330,00


900,00
330,00Junkers Wr-11 2B


900,00
440,00


900,00
440,00Junkers Wr-11 2B


900,00
440,00


900,00
440,00


1


1


Ud.


Ud.

Instal·lació de gas.
Instal·lació de gas per donar subministrament a escalfador realitzada amb tub de coure vist. Distància màxima 3 ml des escomesa.
Proves i verificació d'estanqueïtat. Legalització per tècnic competent.


285,00


150,00


285,00


150,00


285,00


150,00


285,00


150,00


285,00


150,00


285,00


150,00


1


Ud.

Pintura
Pintat de parets i sostre rebent mà d'imprimació i dues d'acabat.


1.200,00


1.200,00


1.200,00


1.200,00


1.200,00


1.200,00

TOTAL PRESSUPOST:
(No inclou IVA aplicable)

18.040,00 19.994,00 21.997,00

Tu7 reformes i disseny

C/ Rodera, Nau 3 - Sant Climent de Llobregat

08006 Barcelona

Telèfon 678 478 802

info@tu7.cat

BLOG: