visites concertades 678 478 802
Reformes de Banys Disseny Econòmic | Empresa Disseny i Interiorisme Barcelona
4.621€
Econòmic

Reforma de Banys Disseny Econòmic

Si el que busques són reformes econòmiques a Barcelona, no creguis que per això hagis de renunciar a un disseny de banys ben efectuat, pràctic i estètic. Revisa els detalls d'aquest model en el pressupost detallat a continuació.
PRESSUPOST BANY BÀSIC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Quantitat Ud. Treballs inclosos a l' oferta : Referència Preu unit . Preu total
1 Ud.

Enderroc i treballs previs
Enrajolats i paviments de lavabo .
Sanitaris i aixetes .
Instal · lació elèctrica .
Trasllat a abocador autoritzat

480,00 480,00
                
25
20
4
1

1
1
1
1
1
1
1
1
        


M2 .
M2 .
M2 .
Ud.

Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
Ud.
            

        

bany mesures aprox . 2x2 m2.
Revozado de parets reglejat amb morter
Enrajolat ceràmic de parets .
Paviment ceràmic .
Moble baix 2 calaixos amb pica de 60 cm .
Amb mirall de 80x60 amb aplic halogen .
Aixeta monocomandament
WC
Bidet
Aixeta Bidet
Banyera 170x70
Mampara 80 cms . Transparent vidre 5 cm .
Aixeta Banyera
ExtractorPVP 15 € / m2 .
PVP 15 € / m2 .
Sèrie Bari

Marti Rialto
Relax Ideal
Relax Ideal
Marti Rialto
Roca Contesa
Mod 3050
Marti Rialto
S & P sèrie EDM80

        


12,00
50,00
50,00
390,00

73,00
190,00
103,00
73,00
203,00
260,00
80,00
75,00
            

        


300,00
1.000,00
200,00
390,00

73,00
190,00
103,00
73,00
203,00
260,00
80,00
75,00

        
1 Ud.

Albanyileria
Ajudes d'albanyileria en la formació de regates
per a pas d'instal · lacions , col · locació de
caixetins , caixes , claus encastades , etc .
Neteja d'obra . Protecció d'escala
en la càrrega i transport de material .

        
300,00 300,00

1

3         

Ud.

Ud.         

Instal·lació elèctrica
Instal·lació elèctrica segons RBTE per donar
subministrament a punts d'utilització .
Punt de llum , interruptor , endoll ,
presa TV o halogen .

        
plana Fabrega             

        


400,00

8,00

        


400,00

24,00

1 Ud.

Instal·lació fontaneria i sanejament .
Nova instal · lació d'aigua realitzada encastada
en envà o per fals sostre a punts de
utilització. Xarxa de sanejament amb tub de PVC
de secció 110 i 40 mm . Proves i verificació de
estanquitat .

        

320,00

320,00
1Ud.

Pintura
Pintat sostre rebent mà d'imprimació
i dues d'acabat .             

        

150,00

150,00

TOTAL PRESSUPOST
(No inclou IVA aplicable)

4.621,00

BANY BÀSIC (COM FUNCIONA)

El bany Bàsic és la componsición econòmica que hem creat per donar un servei integral de reforma del seu lavabo a un preu excepcional.

Plànol mostra
Informeu-vos dels nostres preus especials per a treballs de reforma integral.
     Ens encarreguem de realitzar tots els treballs pel nostre equip de professionals, enderrocs,
     instal · lacions, mobiliari, enrajolats, pintura ... i tot amb la màxima garantia i rapidesa.

Tu7 reformes i disseny

C/ Rodera, Nau 3 - Sant Climent de Llobregat

08006 Barcelona

Telèfon 678 478 802

info@tu7.cat

BLOG: