Interiorisme i decoració: claus per reformar

Tot projecte d’interiorisme i decoració ha de comptar amb una detallada planificació. Com si d’un puzzle es tractés, cada peça ha d’encaixar perfectament a l’hora de completar la reforma d’un determinat espai. Per a això, per exemple, és important que la reforma es detalli en paper. Els plans formen part de la documentació gràfica del projecte d’interiorisme i decoració, definint clarament els elements que la componen i recullen les dades suficients per executar la reforma sense contratemps ni problemes. Tenir la possibilitat de veure com queda la nostra idea abans d’escometre la reforma és important, i és que no sempre la idea inicial encaixa a la perfecció amb el disseny real.

Posem un exemple pràctic:
La reforma d’una cuina, l’espai de la casa davant el qual més hem modificat la nostra actitud, ja que s’ha convertit en un espai que conjunta funcionalitat i decoració. Per al disseny d’una cuina, d’entrada, cal tenir en compte una sèrie de qüestions tals com el nombre de persones que la utilitzaran, l’ús que faran de la mateixa (quina funcionalitat ha d’aconseguir-se), la il·luminació, la ventilació, el manteniment i la integració en la resta de l’habitatge.
La planificació ha d’iniciar-se d’acord amb un espai donat, les dimensions del qual poden modificar-se mínimament. D’altra banda, s’ha d’aprofitar al màxim l’espai del que es disposa -la major utilitat possible-, així com facilitar el desenvolupament de les tasques domèstiques i quotidianes en la cuina. En projectar una cuina cal tenir en compte, per exemple, que al costat de la placa de la cuina i l’aigüera ha de quedar espai suficient per poder treballar. L’altura dels fogons, armaris, prestatges, també han de complir unes determinades altures. A l’hora de distribuir els mobles, hi ha quatre zones fonamentals en la cuina: zona de cocció, de rentat, d’emmagatzematge i de menjador. A aquestes es poden sumar altres zones auxiliars (zona d’utensilis, zona de preparació dels aliments…).

Un altre aspecte fonamental del projecte d’interiorisme i decoració és l’elecció dels materials, peça essencial per definir el disseny d’un determinat espai. És millor apostar per materials de qualitat, ja que no solament garanteixen la seva durabilitat, sinó resistència al pas del temps (sobretot quan es tracta de determinades estades de les quals es fa un major ús). Sigui com l’estil –clàssic, modern, minimalista, funcional…-, cal planificar bé la col·locació de cada detall, evitant perdre tant espai com llum amb peces innecessàries o massa grans. No podem oblidar que l’aparença de qualsevol disseny és tan important com la seva mera funcionalitat. La senzillesa també és sinònim d’elegància, al mateix temps que aporta major comoditat.